Nội dung Văn bản pháp quy

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Số văn bản 07
Ký hiệu văn bản VBHN-BXD
Ngày ban hành 29/8/2014
Ngày có hiệu lực 29/8/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: BXD_07-VBHN-BXD_29082014_PL.pdf

BXD_07-VBHN-BXD_29082014.signed.pdf