Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.
Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 2009/NQ-CP
Ngày ban hành 9/1/2009
Ngày có hiệu lực 9/1/2009
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 29484.doc