Nội dung Văn bản pháp quy

Luật quy hoạch đô thị

Số văn bản 30
Ký hiệu văn bản 2009/QH12
Ngày ban hành 17/6/2009
Ngày có hiệu lực 1/1/2010
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Luật quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 29559.doc