Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08/05/2009 của Bộ xây dựng Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Số văn bản 495
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 8/5/2009
Ngày có hiệu lực 8/5/2009
Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08/05/2009 của Bộ xây dựng Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: 29578.doc