Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng đô thị Sông Hồng
8/8/19 2:46 PM

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1130/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng đô thị Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 115 Khu tập thể C3, Hoàng Ngọc Phách, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0105715291

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm Sông Hồng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu 10 Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ


Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 08

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 08 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm gạch, ngói; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1130/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1130-GCN-BXD_08082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE