Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1486/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại sản xuất xây dựng giao thông ATS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1485/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hợp Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1464/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt (DMV) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1463/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Việt Thanh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1462/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam - PV EIC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1461/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 979 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1460/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phương Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1459/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn kiểm định xây dựng LHP 18 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1458/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1456/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Phú Cường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE