Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 11/4/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu thiết kế cây xanh đường phố trong các đồ án quy hoạch đô thị Việt Nam" do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện. TS. Trần Thị Lan Anh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.  

 

Ngày 11/4/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên năm 2018 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP). PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Ngày 10/4/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng môi trường lao động, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao tại Việt Nam" do Bệnh viện Xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng)- PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì buổi nghiệm thu.

 

Ngày 9/4/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo cừ bê tông chất lượng siêu cao thay thế cừ Larsen thép (Cọc ván ép)” do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 4/4/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên năm 2018 theo chức năng của Viện Khoa học công nghệ Xây dựng. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 

 

Ngày 4/4/2019, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo vệ không gian hồ trong đô thị thích ứng biến đổi khí hậu” do Tổng hội Xây dựng Việt Nam thực hiện.  

 

Ngày 29/3/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Đó là các dự thảo TCVN "Sản phẩm chịu lửa – Phương pháp đo kích thước và xác định các khuyết tật ngoại quan của gạch chịu lửa"- mã số TC 24-17; "Sản phẩm chịu lửa không định hình - Phương pháp xác định độ bền nứt vỡ do nổ" - mã số TC 25-17; Soát xét TCVN 7710:2007 “Vật liệu chịu lửa - Gạch manhêdi cácbon”-mã số TC 36-17. 

 

Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 22/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay quản trị đô thị phù hợp với các đô thị Việt Nam hiện nay” do nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

 

Ngày 18/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Phạm Văn Bắc - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE