Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 534

Tác giả: Phạm Văn Thoan

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002144 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 373

Tác giả: Phạm Văn Thoan, Phạm Thị Thúy, Hà Huy Hưởng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002143 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 101

Tác giả: Lê Minh Thoa

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002142 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 244

Tác giả: Trần Việt Hùng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002141 – Thư viện KHKT-BXD.

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 141

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002140 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 208

Tác giả: Phạm Văn Đạt

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002139 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 221

Tác giả: Phạm Văn Quân, Vũ Quyết Thắng, Vũ Đình Ngọ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002136 – Thư viện KHKT-BXD.

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 259

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái, Nguyễn Thu Huyền, Nghiêm Vân Khanh, Trần Hoài Lê

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002135 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 368

Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Quốc Tới

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002123 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 206.

Tác giả: Lê Quang Hanh, Nguyễn Viết Trung.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002125 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE