Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 245.

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tuyết Dung.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002109 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 215.

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan, Trần Kim Châu.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002108 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 147.

Tác giả: Phạm Thị Trang.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002113 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 250.

Tác giả: Hồ Ngọc Khoa, Trần Hồng Hải, Phạm Nguyễn Vân Phương, Vương Đỗ Tuấn Cường.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002112 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 131.

Tác giả: Đỗ Anh Tú.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002111 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 167.

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan, Trần Kim Châu.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002110 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 228.

Tác giả: Doãn Minh Khôi.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002120 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2017. Số trang: 223

Tác giả: Nguyễn Văn Vi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002991 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 800.

Tác giả: Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002121 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 179

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002114 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE