Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 147

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng, Lê Huy Tuyến

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002101 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 195

Tác giả: Phạm Thị Lan, Hoàng Công Vũ, Hoàng Công Duy, Nguyễn Ngọc Thắng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002105 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 162

Tác giả: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002099 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 147

Tác giả: Doãn Minh Khôi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002100 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 366

Tác giả: Lê Mục Đích

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002102 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 270

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Sang,Phạm Phú Cường, Nguyễn Lương Hải, Phạm Thị Tuyết

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002103 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 163

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Quân

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002104 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 316.

Tác giả: Lê Anh Dũng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002095 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 221.

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn, Võ Thanh Lương.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002094 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 187.

Tác giả: Hồ Ngọc Hùng, Tống Ngọc Tú, Hồ Thu Phương.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002093 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE