Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 220.

Tác giả: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đoàn Dương Hải, Nguyễn Hồng Hải.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002092 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 216.

Tác giả: Trần Minh Tùng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002091 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 363.

Tác giả: Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Xuân Chính, Trần Chủng, Trần Minh Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002090 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 195.

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002089 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Số tổng luận: Số 4 năm 2016.

Số trang: 80.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1217/1218 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Số tổng luận: Số 4 năm 2016.

Số trang: 80.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1217/1218 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Tác giả: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Nguyễn Viết Định

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 480

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002070 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Trần Thế Truyền, Phạm Đình Đạo

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 122

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002069 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Thị Trang

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 116

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002068 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả:Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 168

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002067 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE