Tin trong ngành
 
Bình Thuận: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quản lý Ngành Xây dựng năm 2019
1/17/20 2:01 PM

Chiều 13/01/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng như các nhiệm vụ quan trọng được phân bổ trong chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của cấp trên; Sở Xây dựng đã tổ chức xây dựng, ban hành kịp thời, đầy đủ và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của Ngành. Qua đó đã xác định các giải pháp chủ yếu, nội dung và tiến độ cụ thể từng công việc đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do UBND tỉnh giao; các sản phẩm chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sở đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu do UBND tỉnh giao; đã tổ chức thẩm định 29 dự án đầu tư, 165 báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và thiết kế dự toán công trình; tất cả hồ sơ thẩm định quy hoạch đều đảm bảo thời gian, tiến độ; cấp giấy phép xây dựng 18 công trình.

Công tác quản lý vật liệu xây dựng và các hoạt động xây dựng được thực hiện khá chặt chẽ và dần đi vào nề nếp. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường kiểm tra, chống thất thoát, lãng phí. Trật tự xây dựng tại các đô thị đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình trạng xây dựng sai phép, trái phép vẫn còn. Trong năm, đã kiểm tra 32 công trình, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 13 công trình xây dựng không có giấy phép; đồng thời phối hợp các địa phương kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, qua đó đã ban hành 09 văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường việc kiểm tra các công trình xây dựng tại địa phương.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được xử lý kịp thời, không có vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tiến độ đề ra. Các dịch vụ công từng bước được cải thiện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể được giữ vững và phát huy hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được duy trì, chưa xảy ra vi phạm trong cơ quan, đơn vị.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Xây dựng đã đạt được trong năm 2019. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã lưu ý một số vấn đề đối với ngành Xây dựng như: Công tác quản lý xây dựng ngày càng đi vào nề nếp, tuy nhiên tốc độ phát triển nhà ở, phát triển đô thị còn chậm, ngành Xây dựng phải có nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng nêu trên; Về các quy định hiện hành đối với ngành Xây dựng còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng chung đến nhiều doanh nghiệp do đó ngành không nên quá "rập khuôn", cứng nhắc, tạo điều kiện thông thoáng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời chủ động rà soát các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh để tháo gỡ, hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong vấn đề này.

Bước sang giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải yêu cầu ngành Xây dựng phải có kế hoạch hành động cụ thể, bên cạnh đó phải thông tin chi tiết các kết quả ngành đã đạt được trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước mắt cần bám sát các nhiệm vụ ngành đã đề ra; phối hợp hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần quan tâm hơn đến ngành Xây dựng và chủ động phối hợp tốt với ngành trong công tác chuyên môn./.


Theo Binhthuan.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE