Tin tổng hợp
 
Văn hóa công vụ - Một đề án thiết thực
6/25/19 12:00 PM

Ðề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã có những quy định rất rõ ràng, cụ thể, góp phần siết lại cung cách, thái độ làm việc, thái độ phục vụ nhân dân cũng như ứng xử với đồng nghiệp, với tập thể của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đối với lực lượng Công an Hà Tĩnh, việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ gắn với các quy định của ngành về văn hóa, quy tắc ứng xử CAND, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy là cẩm nang để mỗi cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, tiên phong xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh “trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”, kính trọng, lễ phép với nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Để thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch với nhiều nội dung biện pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ gắn với việc thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND.

Trên cơ sở nội dung văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử CAND quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BCA của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống, văn hóa, xây dựng tiêu chí văn hóa ứng xử của từng lực lượng và quy định trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ và giao tiếp, ứng xử của CAND. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ Công an về “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND”, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những hành vi lệch lạc, những hành động thiếu chuẩn mực của CBCS, Công an tỉnh sẽ tổ chức phát phiếu điều tra xã hội học đến các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ hưu trí và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để tiếp thu ý kiến đóng góp về lễ tiết tác phong, đạo đức lối sống, năng lực làm việc và thái độ phục vụ của CBCS. Với thái độ cầu thị, khách quan và tùy theo đối tượng lấy phiếu mà CBCS Công an tỉnh trực tiếp gửi và nhận phiếu điều tra hoặc thông qua chính quyền địa phương ở cơ sở để chuyển phiếu đến tận tay người dân và hẹn thời gian nhận lại phiếu phù hợp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những biện pháp mà lực lượng Công an Hà Tĩnh chú trọng trong thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, trọng tâm là cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu giảm ba tiêu chí (thời gian, thủ tục và chi phí); thực hiện cơ chế một cửa, môt cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về an ninh, trật tự. Thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở, nơi tiếp công dân để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.
 

Đối với các lực lượng đặc thù như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, lực lượng Đoàn viên thanh niên, Đảng ủy, Ban Giám giám đốc Công an tỉnh đề ra nhiều biện pháp, cách làm riêng để giúp CBCS nâng lên tinh thần trách nhiệm, thái độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp số CBCS trẻ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác, để mỗi cá nhân luôn thấy tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của ngành Công an, tự thấy mình có trách nhiệm giữ gìn truyền thống tốt đẹp, phẩm chất cao quý, lòng tự trọng của người Công an cách mạng trong công tác và sinh hoạt đời thường. Cùng với đó, Công an Hà Tĩnh chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CBCS về văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh CBCS Công an gương mẫu, tận tụy trong công việc, ứng xử có văn hóa, vì nhân dân phục vụ.
 

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ thường xuyên đưa nội dung văn hóa ứng xử vào các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, nhân dân. Thực hiện nghiêm túc cơ chế kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh và dựa vào dân, lắng nghe ý kiến, phản ánh của Nhân dân để điều chỉnh thái độ, cung cách phục vụ, ứng xử của CBCS khi thi hành công vụ. Có như vậy, mỗi đảng viên, CBCS nhận thức rõ từng hành vi, cử chỉ, lời nói hay thái độ ứng xử của mình là thước đo để nhân dân đánh giá về trình độ văn hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cách mạng; ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện văn hóa ứng xử theo các giá trị chuẩn mực “Chân - Thiện - Mỹ”, góp phần làm cho hình ảnh của lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng đẹp hơn, gần gũi hơn trong lòng nhân dân.


Theo Công an Hà Tĩnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE