Tin địa phương
 
Cao Bằng: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,6% kế hoạch
12/14/18 2:44 PM

Trụ sở Trạm y tế xã Bế Triều (Hòa An) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công

Năm 2018, tổng số vốn đầu tư công của tỉnh được giao 2.980 tỷ 743 triệu đồng. Đến ngày 7/12, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.298 tỷ 911,2 triệu đồng, bằng 43,6% kế hoạch (KH).

Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 531 tỷ 817,5 triệu đồng, bằng 69% KH; Vốn tăng thu ngân sách địa phương giải ngân 6 tỷ 591 triệu đồng, bằng 4,8% KH; Vốn ngân sách Trung ương giải ngân 662 tỷ 795,6 triệu đồng, bằng 51,8% KH; Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 97 tỷ 707,1 triệu đồng, bằng 12,3% KH.


Theo báo Cao Bằng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE