Thông báo
 
Thông báo về việc trình khen Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng
11/15/19 12:05 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Thông báo về việc trình khen Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ thành tích đã đạt được của tập thể trong 05 năm liên tục và nhiều năm có thành tích xuất sắc; nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng (8/1964 - 8/2019); Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE