Thông báo
 
Thông báo về việc phát hiện Trang thông tin điện tử giả mạo Bộ Xây dựng để đăng tải thông tin lên mạng
12/3/19 2:44 PM

Thời gian gần đây Bộ Xây dựng phát hiện Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://hdxdxaydung-gov.vn/cqlhdxd/danh-sach-nha-thau.html có hành vi giả mạo Bộ Xây dựng để đăng tải lên mạng các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân không do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ cấp.

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan để xử lý Trang thông tin giả mạo nêu trên theo quy định.

Trang thông tin điện tử chính thức đăng tải các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân do Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng quản lý, vận hành có địa chỉ truy cập duy nhất là: https://nangluchdxd.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE