Tin chi tiết
 
Hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2012
7/4/12 7:00 AM

Giá trị sản xuất xây dựng sáu tháng đầu năm theo giá hiện hành ước tính đạt 283,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm:

Khu vực Nhà nước đạt 42,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 15%; khu vực ngoài Nhà nước 232 nghìn tỷ đồng, chiếm 81,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,1%. Giá trị sản xuất xây dựng sáu tháng đầu năm chia theo loại công trình nhưsau: Công trình nhà ở đạt 120,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2011; công trình nhà không để ở đạt 41,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 92,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 28,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1%.

Giá trị sản xuất xây dựng sáu tháng đầu năm theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, bằng 99,6% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 93,2%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 64 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101,5%. Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giá trị sản xuất xây dựng sáu tháng đầu năm giảm là: Giá trị xây lắp của một số công ty lớn giảm, chỉ đạt 40% cùng kỳ hoặc có tốc độ tăng thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước; chính sách thắt chặt đầu tư công của Chính phủ vẫn tiếp tục được thực hiện; lãi suất ngân hàng đã được điều chỉnh giảm, tuy nhiên các doanh nghiệp khó tiếp cận vay vốn để thi công các công trình.

Nguồn : Tổng cục Thống kêLIÊN KẾT WEBSITE