Tin chi tiết
 
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2012
7/4/12 7:00 AM

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện sáu tháng đầu năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 431,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 34,5% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước 158,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng vốn và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 163 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,7% và tăng 18,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 110 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,5% và tăng 4,2%.

Vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành thực hiện

6 tháng đầu năm 2012

 

Nghìn        tỷ đồng

Cơ cấu     (%)

So với cùng kỳ

năm trước (%)

TỔNG SỐ

431,7

100,0

110,1

Khu vực Nhà nước

158,7

36,8

106,8

Khu vực ngoài Nhà nước

163,0

37,7

118,1

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

110,0

25,5

104,2

 

Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước sáu tháng ước tính đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2011, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3 kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 3323 tỷ đồng, bằng 44,5% và tăng 10,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1977 tỷ đồng, bằng 40,9% và tăng 6,4%; Bộ Xây dựng 769 tỷ đồng, bằng 42,2% và tăng 9,6%; Bộ Y tế 497 tỷ đồng, bằng 44,6% và tăng 6,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 409 tỷ đồng, bằng 44% và tăng 3,5%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 285 tỷ đồng, bằng 44,9% và tăng 3,9%; Bộ Công Thương 192 tỷ đồng, bằng 42,7% và tăng 7,9%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2011. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 7595 tỷ đồng, bằng 31,8% kế hoạch năm và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2011; thành phố Hồ Chí Minh 6683 tỷ đồng, bằng 41,6% và tăng 16,4%; Đà Nẵng 3112 tỷ đồng, bằng 47,0% và giảm 8,3%; Thanh Hóa 1826 tỷ đồng, bằng 48,6% và tăng 16,8%; Quảng Ninh 1638 tỷ đồng, bằng 39,4% và giảm 8,2%; Bà Rịa-Vũng Tàu 1453 tỷ đồng, bằng 38,4% và tăng 4,8%; Hà Tĩnh 1208 tỷ đồng, bằng 55,9% và tăng 7,3%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2012 đạt 6384 triệu USD, bằng 72,3% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 452 dự án được cấp phép mới đạt 4762,1 triệu USD, bằng 75,3% số dự án và bằng 75,4% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 123 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 1621,9 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện sáu tháng đầu năm ước tính đạt 5,4 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng vốn đăng ký của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành sáu tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4021 triệu USD, bao gồm: 2939,2 triệu USD của 193 dự án cấp phép mới và 1081,8 triệu USD vốn tăng thêm; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1578 triệu USD, bao gồm: 1201,6 triệu USD của 04 dự án cấp phép mới và 376,4 triệu USD vốn tăng thêm.

Cả nước có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong sáu tháng đầu năm, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1437,2 triệu USD, chiếm 30,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 875,1 triệu USD, chiếm 18,4%; Đồng Nai 631,5 triệu USD, chiếm 13,3%; Quảng Ninh 390,4 triệu USD, chiếm 8,2%; thành phố Hồ Chí Minh 213,2 triệu USD, chiếm 4,5%; Ninh Bình 186,6 triệu USD, chiếm 3,9%; Khánh Hòa 180,3 triệu USD, chiếm 3,8%.

Trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam sáu tháng đầu năm, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 3536,6 triệu USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 406,7 triệu USD, chiếm 8,5%; Hàn Quốc 272,9 triệu USD, chiếm 5,7%; Xin-ga-po 146,7 triệu USD, chiếm 3,1%; Hà Lan 106,1 triệu USD, chiếm 2,2%.

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê

 

 

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(DAUTU_T6_2012.pdf) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE