Tin chi tiết
 
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 07/2012
8/6/12 7:00 AM

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 19585 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4645 tỷ đồng; vốn địa phương 14940 tỷ đồng. Tính chung bảy tháng năm 2012, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 105,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2011, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 26,3 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch năm và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 3973 tỷ đồng, bằng 53,2% và tăng 9,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2385 tỷ đồng, bằng 49,3% và tăng 5,8%; Bộ Xây dựng 882 tỷ đồng, bằng 48,4% và tăng 5,4%; Bộ Y tế 586 tỷ đồng, bằng 52,7% và tăng 5,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 492 tỷ đồng, bằng 52,9% và tăng 3,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 343 tỷ đồng, bằng 54,1% và tăng 3,8%; Bộ Công Thương 232 tỷ đồng, bằng 51,5% và tăng 6,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 79,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2011. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: Hà Nội đạt 9450 tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011; thành phố Hồ Chí Minh 8075 tỷ đồng, bằng 50,3% và tăng 14,6%; Đà Nẵng 4322 tỷ đồng, bằng 62,7% và tăng 9,3%; Thanh Hóa 2213 tỷ đồng, bằng 59% và tăng 14,6%; Quảng Ninh 2128 tỷ đồng, bằng 51,2% và giảm 4,9%; Bà Rịa-Vũng Tàu 1828 tỷ đồng, bằng 48,3% và tăng 19,4%; Lào Cai 1639 tỷ đồng, bằng 50,2% và tăng 11,4%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2012 đạt 8030 triệu USD, bằng 66,9% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 584 dự án được cấp phép mới đạt 5199,3 triệu USD, bằng 83,7% số dự án và bằng 55,9% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 231 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 2830,5 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện bảy tháng năm nay ước tính đạt 6,3 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành bảy tháng năm 2012, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5503,3 triệu USD, bao gồm: 3230,9 triệu USD của 258 dự án cấp phép mới và 2272,4 triệu USD vốn tăng thêm; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1610 triệu USD, bao gồm: 1233,6 triệu USD của 7 dự án cấp phép mới và 376,4 triệu USD vốn tăng thêm.
Cả nước có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong bảy tháng năm nay, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1451,2 triệu USD, chiếm 27,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 885,1 triệu USD, chiếm 17%; Đồng Nai 630,4 triệu USD, chiếm 12,1%; Quảng Ninh 390,4 triệu USD, chiếm 7,5%; thành phố Hồ Chí Minh 267,6 triệu USD, chiếm 5,1%; Ninh Bình 186,6 triệu USD, chiếm 3,6%; Khánh Hòa 180,3 triệu USD, chiếm 3,5%.

Trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam bảy tháng, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 3582,3 triệu USD, chiếm 68,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 415,7 triệu USD, chiếm 8%; Hàn Quốc 344,6 triệu USD, chiếm 6,6%; CHND Trung Hoa 179,4 triệu USD, chiếm 3,4%; Xin-ga-po 178,6 triệu USD, chiếm 3,4%; Hà Lan 108,2 triệu USD, chiếm 2,1%, v.v.

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(DAUTU_T7_2012.PDF) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE