Tin chi tiết
 
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 08/2012
9/5/12 7:00 AM

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám năm 2012 ước tính đạt 19576 tỷ đồng, bao gồm: Vốn Trung ương 4611 tỷ đồng; vốn địa phương 14965 tỷ đồng. Tính chung tám tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 125 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2011, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 30,9 nghìn tỷ đồng, bằng 60,7% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 4639 tỷ đồng, bằng 62,2% và tăng 9,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2805 tỷ đồng, bằng 58% và tăng 5,9%; Bộ Xây dựng 1028 tỷ đồng, bằng 56,4% và tăng 5,8%; Bộ Y tế 694 tỷ đồng, bằng 62,4% và tăng 6,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 576 tỷ đồng, bằng 61,9% và tăng 4,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 396 tỷ đồng, bằng 62,5% và tăng 3,6%; Bộ Công Thương 273 tỷ đồng, bằng 60,6% và tăng 7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2011. Một số địa phương có vốn đầu tư thực hiện lớn là: Hà Nội đạt 11341 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2011; thành phố Hồ Chí Minh 9641 tỷ đồng, bằng 60% và tăng 13,9%; Đà Nẵng 5343 tỷ đồng, bằng 77,5% và tăng 13,6%; Quảng Ninh 2603 tỷ đồng, bằng 62,6% và giảm 2,5%; Thanh Hóa 2344 tỷ đồng, bằng 62,4% và giảm 0,9%; Bà Rịa-Vũng Tàu 2027 tỷ đồng, bằng 53,6% và tăng 20,4%; Bình Dương 1858 tỷ đồng, bằng 50,3% và tăng 3,8%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2012 đạt 8479 triệu USD, bằng 66,1% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 672 dự án được cấp phép mới đạt 5524,4 triệu USD, bằng 80,5% số dự án và bằng 56,5% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 244 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 2954,6 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tám tháng năm 2012 ước tính đạt 7,3 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tám tháng năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 5747,7 triệu USD, chiếm 67,8% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1727 triệu USD, chiếm 20,4%; các ngành còn lại đạt 1004,3 triệu USD, chiếm 11,8%.

Trong 8 tháng cả nước có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1462,2 triệu USD, chiếm 26,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 1037,5 triệu USD, chiếm 18,8%; Đồng Nai 591,9 triệu USD, chiếm 10,7%; thành phố Hồ Chí Minh 396,7 triệu USD, chiếm 7,2%; Quảng Ninh 390,4 triệu USD, chiếm 7,1%; Ninh Bình 186,6 triệu USD, chiếm 3,4%; Khánh Hòa 180,3 triệu USD, chiếm 3,3%.

Trong số 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam tám tháng, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 3598,5 triệu USD, chiếm 65,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 420,7 triệu USD, chiếm 7,6%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 418,5 triệu USD, chiếm gần 7,6%; Hàn Quốc 391,8 triệu USD, chiếm 7,1%; CHND Trung Hoa 197,3 triệu USD, chiếm 3,6%; Đài Loan 87 triệu USD, chiếm 1,6%.

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(DAUTU_T8_2012.pdf) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE