Tin chi tiết
 
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 09/2012
10/9/12 10:18 AM

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chín tháng năm 2012 theo giá hiện hành ước tính đạt 708,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 35,8% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước 263,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng vốn và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 275 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,8% và tăng 11,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 170 nghìn tỷ đồng, chiếm 24% và tăng 1,6%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành 9 tháng năm 2012

 

 

Nghìn        tỷ đồng

Cơ cấu     (%)

So với cùng kỳ

năm trước (%)

TỔNG SỐ

708,6

100,0

108,6

Khu vực Nhà nước

263,6

37,2

110,4

Khu vực ngoài Nhà nước

275,0

38,8

111,8

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

170,0

24,0

101,6

 

Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước chín tháng ước tính đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2011, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 36,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,9% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 5485 tỷ đồng, bằng 73,5% và tăng 11,6%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3286 tỷ đồng, bằng 68% và tăng 6,4%; Bộ Xây dựng 1220 tỷ đồng, bằng 67% và tăng 8,2%; Bộ Y tế 802 tỷ đồng, bằng 72,1% và tăng 7,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 678 tỷ đồng, bằng 72,9% và tăng 5,7%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 466 tỷ đồng, bằng 73,6% và tăng 5,6%; Bộ Công Thương 322 tỷ đồng, bằng 71,5% và tăng 8,2%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 106,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% kế hoạch năm và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2011. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 13797 tỷ đồng, bằng 57,9% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2011; thành phố Hồ Chí Minh 10881 tỷ đồng, bằng 67,7% và tăng 9,9%; Đà Nẵng 6664 tỷ đồng, bằng 96,7% và tăng 26,5%; Quảng Ninh 2899 tỷ đồng, bằng 69,8% và giảm 3,6%; Thanh Hóa 2825 tỷ đồng, bằng 75,3% và tăng 6,4%; Bình Dương 2113 tỷ đồng, bằng 57,2% và tăng 1,8%; Bà Rịa-Vũng Tàu 2099 tỷ đồng, bằng 55,5% và tăng 19,2%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2012 đạt 9526,4 triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 775 dự án được cấp phép mới đạt 6108,4 triệu USD, bằng 82,6% số dự án và bằng 61% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 314 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 3418 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chín tháng năm 2012 ước tính đạt 8,1 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chín tháng năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 6243,9 triệu USD, chiếm 65,5% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1806 triệu USD, chiếm 19%; các ngành còn lại đạt 1476,5 triệu USD, chiếm 15,5%.

Trong chín tháng, cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1480,5 triệu USD, chiếm 24,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 1042 triệu USD, chiếm 17,1%; Đồng Nai 610,6 triệu USD, chiếm 10%; Hà Nội 570,9 triệu USD, chiếm 9,3%; thành phố Hồ Chí Minh 415,2 triệu USD, chiếm 6,8%; Quảng Ninh 390,4 triệu USD, chiếm 6,4%; Ninh Bình 187,1 triệu USD, chiếm 3,1%; Khánh Hòa 180,3 triệu USD, chiếm 3%.

Trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam chín tháng, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 3722,9 triệu USD, chiếm 60,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 432,4 triệu USD, chiếm 7,1%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 431,8 triệu USD, chiếm 7,1%; Xin-ga-po 429,1 triệu USD, chiếm 7%; Síp 375,6 triệu USD, chiếm 6,1%; CHND Trung Hoa 141,6 triệu USD, chiếm 2,3%; Đài Loan 97,3 triệu USD, chiếm 1,6%.

 

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(DAUTU_T9_2012.pdf) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE