Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 10/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 32/QĐ-BXD về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng công cụ và hướng dẫn các giải pháp che nắng cho công trình để đáp ứng Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”

 

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 29/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”.

 

Ngày 07/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”.

 

Ngày 06/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 20/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu sử dụng nano silica (Si02) làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa, bền hóa cao cấp”, mã số RD 38-17.

 

Ngày 06/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 19/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ cacbua silic (SiC) liên kết nitrua (Si3N4) dùng cho lò công nghiệp”, mã số RD 40-17.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 05/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 14/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 12/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 12/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 11/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE