Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thông báo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa năm 2013
9/20/13 5:22 PM

Ngày 17/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 174/BXD-TCCB gửi các đơn vị liên quan về việc kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa năm 2013.

Để việc triển khai và tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt hiệu quả thiết thực và sát với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và đúng tiến độ và thời gian giao dự toán của Bộ Tài chính. Bộ Xây dựng, giao kế hoạc đào tạo và số kinh phí còn dư của năm 2012 chuyển sang và kinh phí được giao năm 2013 cho các đơn vị theo phụ lục gửi kèm văn bản này.

Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các lớp học ngay trong năm 2013, đảm bảo đào tạo đúng đề cương, chương trình đã được phê duyệt và triển khai chi tiêu theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ kế hoạch đào tạo và số kinh phí thực hiện, Bộ Xây dựng tiến hành ký hợp đồng giao nhiệm vụ với đơn vị để Văn phòng Bộ tiến hành các thủ tục chuyển kinh phí cho đơn vị triển khai thực hiện và thanh quyết toán kịp thời ngay trong năm 2013 theo quy định hiện hành.

Trường hợp trong năm 2013 các đơn vị chưa tổ chức triển khai hết các lớp, đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ để điều chỉnh sang các đơn vị khác thực hiện, không xin chuyển số dư sang năm sau.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 174/BXD-TCCB.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 174 BXD-TCCB 17-9-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE