Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo về các loại vật liệu sử dụng được cho các công trình ven biển và hải đảo
5/28/18 4:15 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 07/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc báo cáo về các loại vật liệu sử dụng được cho các công trình ven biển và hải đảo. 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Xây dựng xây dựng “Đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025”, để góp phần vào việc nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, Bộ Xây dựng đề nghị:

Cung cấp các báo cáo, kết quả nghiên cứu khoa học về các loại vật liệu sử dụng được cho các công trình ven biển và hải đảo.

Tổng hợp, đánh giá các đề tài nghiên cứu, những vật liệu đã được ứng dụng vào thực tế về vật liệu xây dựng phục vụ liên quan đến công trình biển và hải đảo.

Kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 07/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_07-BXD-VLXD_28052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE