Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
6/8/18 4:10 PM

Ngày 08/6/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Theo đó, Ban soạn thảo Thông tư do bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng làm Trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng; Bà Trương Thị Thu Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng; Ông Lương Đức Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; Bà Đặng Anh Thư - Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng.

Đối với Tổ biên tập Thông tư, Bà Đặng Anh Thư - Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng.

Các thành viên của tổ, bao gồm: Ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng; Ông Trương Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng 1 - Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng; Bà Đặng Thị Cẩm Thủy - Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Ông Nguyễn Khánh Long - Phó Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Bà Trần Kiều Anh - Viên chức Phòng Quản lý Chất thải rắn - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Thư ký; Ông Bùi Thái Bình - Chuyên viên Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng - Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng; Bà Ma Thị Luyến - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Xuân Bách - Viên chức Phòng Quản lý Chất thải rắn - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Cao Viên - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Thông tư và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyên và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư chấm dứt hoạt động sau khi Thông tư được Bộ Xây dựng ban hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 964/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE