Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài
8/24/18 4:41 PM

Ngày 24/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1159/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban. 

Phó trưởng ban, ông Hoàng Quang Nhu - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Các thành viên gồm: Bà Tống Thị Hạnh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ông Nguyễn Chí Hiếu: Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Bùi Văn Dưỡng: Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;. Bà Trương Thị Thu Thanh: Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng; Ông Phạm Tiến Văn: Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Đại diện lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật; Đại diện lãnh đạo Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Bà Ma Thị Luận: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

Đối với Tổ biên tập, Ông Hoàng Quang Nhu - Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng làm Tổ trưởng;

02 Tổ phó gồm: Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;

Các thành viên gồm: Ông Doãn Mạnh Hùng- Chánh văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Thư ký; Bà Phạm Thị Huyên: Chuyên viên Vụ Pháp chế; Ông Nguyễn Hoàng Dũng: Phó Văn phòng Cục Kinh tế Xây dựng; Ông Nguyễn Việt Sơn: Trưởng phòng Phòng Giám định chất lượng 3 Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Đại diện Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật; Ông Trần Ngọc Ánh - Trưởng phòng, Phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Trưởng phòng, Phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Phạm Xuân Luyến - Trưởng phòng, Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Hoàng Đức Trung - Phó giám đốc, Trung tâm CCRC, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Lê Đức - Phó văn phòng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Bà Phạm Thị Minh Thảo - Chuyên viên, Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Bà Phạm Thị Phương - Chuyên viên, Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Đào Văn Phương - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Bùi Đức Dũng - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chuyên viên, Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Văn Việt - Chuyên viên, Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Lê Trường Giang - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Trần Minh Phú - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Trần Việt Hải - Chuyên viên, Phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Kim Thắng - Chuyên viên, Phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Theo Quyết định thành lập Ban soạn thảo chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung và tiến độ soạn thảo Thông tư; Thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban soạn thảo và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư; Trường hợp vắng mặt phải báo cáo và có ý kiến bằng văn bản gửi tới Trưởng ban soạn thảo, đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc dự thảo Thông tư do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo xây dựng đề cương, dự thảo Thông tư, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các phiên họp của Ban soạn thảo; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm điều phối, xây dựng kế hoạch soạn thảo Thông tư; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Thông tư và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ Xây dựng phân công.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1159/QĐ-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1159-QD-BXD_24082018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE