Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
8/27/18 3:18 PM

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2097/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, một số địa phương nêu vướng mắc về đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ nhưng đã hoàn thành việc xây dựng, cải tạo nhà ở trước khi được ngân sách Trung ương cấp về địa phương. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

Đối với các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ trong Đề án (đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017) trong khi chờ cấp kinh phí từ ngân sách Trung ương, đề nghị thống kê và báo cáo cụ thể các nội dung sau:

1. Số hộ (gồm xây mới và sửa chữa) đã tự ứng kinh phí để làm nhà trước khi được ngân sách hỗ trợ.

2. Số hộ (gồm xây mới và sửa chữa) đã được các quỹ, hội, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... hỗ trợ và nhà ở đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước khi được ngân sách hỗ trợ.

3. Số hộ (gồm xây mới và sửa chữa) không còn nhu cầu hỗ trợ.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương tổng hợp số lượng các trường hợp nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2097/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2097-BXD-QLN_20082018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE