Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
10/26/18 2:19 PM

Ngày 25/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KHTC gửi các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để có cơ sở rà soát, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đánh giá sự phù hợp các quy định của Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với hoạt động và yêu cầu quản lý tại đơn vị.

2. Nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/10/2018.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 232/BXD-KHTC.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_232-BXD-KHTC_25102018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE