Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018
11/19/18 10:00 AM

Ngày 19/11/2108, Bộ Xây dựng đã có công văn 2895/BXD-HĐXD gửi Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018. 

Căn cứ Điều 163, Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014, để tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xây dựng về một số lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng năm 2018, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ giao cơ quan chuyên môn về xây dựng tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 1a; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 1b và số 2 gửi kèm văn bản này.

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2895/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(2895.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE