Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Cung cấp thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn tại địa phương
12/3/18 5:15 PM

Ngày 03/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương về việc cung cấp thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn tại địa phương.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý chất thải rắn, từ đó tính toán, dự báo lượng phát thải khí nhà kính cho những năm tiếp theo, cam kết cắt giảm lượng khí nhà kính đến năm 2030 và đề xuất giải pháp giảm phát thải phù hợp đối với quản lý chất thải rắn.

Để có bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác về các cơ sở xử lý chất thải rắn của Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở cung cấp thông tin các cơ sở xử lý chất thải rắn của tỉnh theo biểu mẫu đính kèm.

Thông tin yêu cầu gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Khoa học Cồng nghệ và Môi trường), 37 Lê Đại Hành trước ngày 20/12/2018.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 831/BXD-KHCN.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_831-BXD-KHCN_03122018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE