Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành Xây dựng; báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD
12/7/18 3:17 PM

Ngày 06/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 441/BXD-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành Xây dựng; báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD 

Theo đó, ngày 06/02/2018 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Ngày 28/9/2018 Bộ Xây dựng đã gửi Công văn số 361/BXD-VP đề nghị các Sở Xây dựng, Tổng Công ty cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành Xây dựng, đồng thời Bộ Xây dựng đã tổ chức 02 lớp tập huấn “Giới thiệu một số văn bản và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trực tuyến môi trường ngành Xây dựng” tại Hà Nội (cho các địa phương từ Thừa Thiên - Huế trở ra) vào ngày 12/10/2018 và tại thành phố Hồ Chí Minh (cho các địa phương từ Đà Nẵng trở vào) vào ngày 19/10/2018. Đến nay, có 49/63 Sở Xây dựng và 9/15 Tổng Công ty đã cử cán bộ đầu mối tiếp nhận phần mềm quản lý trực tuyến môi trường ngành Xây dựng (xem Phụ lục kèm theo). Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Xây dựng cử cán bộ đầu mối tiếp nhận phần mềm nêu trên; lập danh sách các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, hướng dẫn và cung cấp tài khoản, mật khẩu truy cập phần mềm để các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng truy cập và lập báo cáo công tác BVMT ngành Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD. Báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2019.

2. Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ cử cán bộ đầu mối tiếp nhận sử dụng phần mềm, lập danh sách và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thành viên trực thuộc sử dụng phần mềm nêu trên và lập báo cáo công tác BVMT ngành Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD. Báo cáo bằng văn bản gửi về các Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2018.

Thông tin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 234; Di động: 0983140200.

Email: loidinhchinh@gmail.com.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 441/BXD-VP. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_441-BXD-VP_06122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE