Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
4/1/19 10:06 AM

Ngày 01/3/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

Bộ Xây dựng đã có công văn 296/BXD-TCCB (01/4) đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu và cho ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi bản điện tử vào Email: daotaobxdvutccb@gmail.com, trước ngày 15/4/2019 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 296/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_296-BXD-TCCB_01042019.signed.pdf) Tải về
(801.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE