Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
4/5/19 9:10 AM

Ngày 04/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 241/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo:
1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;
5. Đại tá Hà Quốc Tuấn, Phó cục trưởng, Cục Doanh trại, Bộ Quốc phòng - Thành viên;
6. Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;
7. Ông Trần Mỹ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
8. Ông Nguyễn Phú Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;
9. Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;
10. Ông Lê Thủy Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
11. Đại diện Bộ Công Thương - Thành viên;
12. Đại diện Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;
13. Ông Đỗ Duy Hiển, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;
14. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;
15. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Thành viên;
16. Ông Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.

II. Tổ biên tập:
1. Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó;
3. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;
5. Ông Nguyễn Tiến Đỉnh, Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Thư ký;
6. Ông Bùi Tất Hợp, Vụ phó Vụ công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Tổ viên;
7. Thiếu tá Phạm Tuấn Đạt, Trợ lý phòng thẩm định, Cục Doanh trại, Bộ Quốc phòng - Tổ viên;
8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Tổ viên;
9. Ông Hoàng Tú Nghĩa, Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên;
10. Ông Nguyễn Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổ viên;
11. Ông Đặng Quang Tuyên, Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ viên;
12. Ông Trần Quốc Dũng, Chuyên viên Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;
13. Ông Vũ Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Tổ viên.
14. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng bộ, Bộ Xây dựng - Tổ viên;
15. Ông Nguyễn Văn Vân, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Tổ viên;
16. Ông Lê Đức Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm quy hoạch, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 90 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 241/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE