Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại Công ty TNHH Sufat Việt Nam
5/20/19 9:02 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 483/BXD-KHCN (17/5) gửi Công ty TNHH Sufat Việt Nam về việc bổ sung giải pháp theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp thương mại – dịch vụ, nhà ở cao cấp Lavida Green, xây dựng tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 25/4/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số  775/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt đồng ý và trả lời Chủ đầu tư về các giải pháp bổ sung cho 02 buồng thang bộ loại N3 thay thế thang N1 tại trục (3-4; C-D) và trục (9-10; C-D) cho công trình nêu trên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N3 để thay thế thang loại N1 cho công trình Tổ hợp thương mại - dịch vụ, nhà ở cao cấp Lavida Green đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Sufat Việt Nam thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại các văn bản số 775/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 483/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_483-BXD-KHCN_17052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE