Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội cho người thuê thuộc đối tượng có công với cách mạng
6/18/19 4:58 PM

Ngày 18/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 137/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội cho người thuê thuộc đối tượng có công với cách mạng.

Tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có quy định: “Người thuê nhà ở xã hội được miễn, giảm tiền thuê nhà ở như trường hợp thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Điều 59 của Nghị định này”.

Pháp luật về nhà ở không quy định về việc chia thời điểm bố trí sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, trường hợp mà UBND thành phố Hà Nội đã bố trí cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định thì người thuê nhà là người có công với cách mạng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở như đối với trường hợp thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 137/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_137-BXD-QLN_18062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE