Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn chi phí giám sát hợp đồng dự án thuộc chi phí hoạt động của đơn vị quản lý thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP
6/17/19 5:04 PM

Ngày 17/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1396/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn chi phí giám sát hợp đồng dự án thuộc chi phí hoạt động của đơn vị quản lý thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

1. Nội dung chi phí tư vấn giám sát công trình xây dựng quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng là những công việc theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí giám sát hợp đồng dự án là một thành phần chi phí trong chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP và được xác định theo quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-BXD. Do đó, nội dung công việc giám sát chất lượng công trình do tư vấn giám sát chất lượng công trình thực hiện (đơn vị được Nhà đầu tư thuê thực hiện) không trùng với nội dung thực hiện công việc giám sát hợp đồng dự án. Việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Đơn vị giám sát hợp đồng dự án (được cơ quan nhà nước chỉ định) không được ký hợp đồng với Nhà đầu tư, mà theo quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-BXD thì giám sát nhà nước chỉ thực hiện dự thảo hợp đồng dự án, chuẩn bị kế hoạch và nội dung đàm phán hợp đồng dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và gửi cho nhà đầu tư được chọn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1396/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1396-BXD-KTXD_17062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE