Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
6/19/19 2:15 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/2019/CV-CT ngày 04/05/2019 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Tường đề nghị hướng dẫn xác định chi phí tư vấn khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1423/BXD-KTXD ngày 19/6/2019 trả lời như sau:

Theo nội dung văn bản số 05/2019/CV-CT, gói thầu tư vấn khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn thành, được nghiệm thu, kết quả tư vấn đã được sử dụng để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, khi cấp quyết định đầu tư điều chỉnh dự án thì toàn bộ chi phí khảo sát đã thực hiện được tính vào tổng mức đầu tư điều chỉnh và phù hợp với dự án đã được điều chỉnh.

Bộ Xây dựng lưu ý, việc điều chỉnh dự án phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về các trường hợp được điều chỉnh dự án, quy trình điều chỉnh dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1423/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1423-BXD-KTXD_19062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE