Phản hồi các kiến nghị
 
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu Nhà ở - Thương mại và Dịch vụ khoảng 6,9 ha thuộc Khu đô thị phát triển An Phú 88,03ha, Quận 2
6/20/19 4:54 PM

Ngày 20/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 141/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu Nhà ở - Thương mại và Dịch vụ khoảng 6,9 ha thuộc Khu đô thị phát triển An Phú 88,03ha, Quận 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây gọi tắt là Dự án).

1. Tại khoản 4 Điều 14 Luật Nhà ở 2014 quy định đối với khu vực đô thị thì việc phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Do đó, trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng có sự điều chỉnh thì nội dung dự án cũng cần phải được điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy định của pháp luật về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

Tại Điều 170 Luật Nhà ở 2014 đã quy định: Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ bằng vốn đầu tư công thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công. Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, chỉ những dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng khu đô thị) có quy mô vốn đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng, đã có đất ở (dự án không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất) thì mới thực hiện chấp thuận đầu tư theo pháp luật về nhà ở (khoản 4, 5, 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở).

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 19 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư có đề nghị điều chỉnh các nội dung bao gồm tên dự án, tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà ở, tổng mức đầu tư nếu là dự án được đầu tư bằng vốn nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 170 của Luật này quyết định trước khi triển khai thực hiện xây dựng.

Tại Điều 46 của Luật Đầu tư năm 2014 đã có quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến giãn tiến độ đầu tư dự án. Do vậy, đề nghị quý Sở căn cứ quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư để xem xét việc cho phép điều chỉnh tiến độ của Dự án.

3. Việc triển khai thực hiện Dự án nêu trên phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; đồng thời phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 141/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_141-BXD-QLN_20062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE