Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng Bách Khoa thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói
12/2/19 4:04 PM

Ngày 02/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 83/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần xây dựng Bách Khoa về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu). Việc thanh toán hợp đồng trọn gói theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, đúng phạm vi công việc phải thực hiện, không thay đổi so với hợp đồng đã ký kết thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo đúng giá hợp đồng đã ký kết (khối lượng và đơn giá đã ký kết trong hợp đồng). Trường hợp khối lượng thực tế khác (tăng hoặc giảm) so với khối lượng trong bảng giá hợp đồng thuộc phạm vi công việc thực hiện trong hợp đồng thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo đúng bảng giá hợp đồng được ký kết giữa các bên, không tính bổ sung khối lượng tăng thêm và không giảm trừ khối lượng ít hơn. Việc giảm trừ thanh toán chỉ thực hiện đối với trường hợp cắt giảm hạng mục công việc so với thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 83/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_83-BXD-KTXD_02122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE