Tin cải cách hành chính
 

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các chỉ tiêu hàng năm phải đạt được là: Thủ tục hành chính đạt mức hài lòng trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp đạt trên 80%.

 

Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân; nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; rà soát, chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước tại các trung tâm HCC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh thu hút đầu tư.

 

Trưa 1/2, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận xét cải cách hành chính hiện vẫn là khâu yếu của TPHCM nên cần phải có sự đột phá vì người dân và doanh nghiệp.

 

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đặt công tác cải cách hành chính trong bối cảnh của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, TP Hà Nội đã và đang thực hiện các giải pháp cải cách mạnh mẽ, vì người dân và doanh nghiệp.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

 

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

 

Cùng với việc cắt bỏ, đơn giản hóa 85% điều kiện kinh doanh liên quan, mới đây, Bộ Xây dựng đã đưa vào vận hành Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo cộng đồng doanh nghiệp và giới phân tích, điều này đã tạo “luồng gió mới”, là những “chuyển động quan trọng trong quá trình cải cách môi trường kinh doanh”. Hơn hết, điều này thể hiện rõ dấu ấn trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Xây dựng, cho thấy cam kết “luôn xác định việc xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu” không chỉ là những phát ngôn!

 

Bộ Xây dựng vừa đưa vào vận hành bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, một chuyển động quan trọng trong cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

 

Thành phố yêu cầu các Sở, cơ quan liên quan chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE