Tin cải cách hành chính
 

Trong Quý I/2019, công tác kiểm soát TTHC luôn được UBND quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp và quan trọng của công tác cải cách hành chính. Do vậy, việc thực hiện rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của quận và của các phường được thực hiện thường xuyên, liên tục.

 

Theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành, hoạt động kiểm tra theo kế hoạch sẽ được thực hiện trong quý III/2019. Có 9 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện kiểm tra theo kế hoạch, gồm UBND TX An Nhơn và các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước; các sở LĐ-TB&XH, VH&TT, GD&ĐT, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.

 

Những năm qua, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ xác định là khâu đột phá, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

 

Cuộc khảo sát độc lập về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều chỉ tiêu về cải cách chưa được thực hiện tốt, còn gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp, cần sớm được khắc phục, sửa đổi.

 

Trong quý I/2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời, giải quyết tốt những việc lớn, việc khó với tiến độ khẩn trương.

 

Với mục tiêu xây dựng mô hình cơ quan điện tử, từng bước hướng tới chính quyền điện tử, những năm qua quận Long Biên đã nỗ lực trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  

 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2018 đến nay, Sở đã đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân. 

 

Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh xác định là năm cải cách hành chính với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Qua đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải đổi mới phương pháp làm việc, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 

Tháng 5/2019, phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính trên phạm vi cả nước, tập trung vào các vấn đề về giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ...

 

Đây là con số nổi bật về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý I năm 2019 của quận Tây Hồ.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE