Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Chuẩn hóa giải quyết TTHC trên tinh thần cải cách mạnh mẽ
10/24/18 2:29 PM

Ảnh minh họa

Thành phố yêu cầu các Sở, cơ quan liên quan chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

UBND TP ban hành Văn bản số 5134/UBND-KSTTHC yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa cơ quan, đơn vị bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Cán bộ, công chức được cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát TTHC trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC.

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Kịp thời động viên, khen thưởng CC, VC được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm CB, CC, VC có hành vi vi phạm quy định.

Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; tránh làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai TTHC theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Thành phố bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE