Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Đưa cổng dịch vụ công trực tuyến vào khai thác, sử dụng
10/29/18 11:21 AM

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc gửi quy trình, biểu mẫu các dịch vụ công trực tuyến (theo tiêu chuẩn ISO) về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phần mềm, phối hợp đơn vị triển khai để cài đặt, vận hành.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các dịch vụ công trực tuyến năm 2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

UBND Thành phố cũng giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho thành phố, phối hợp triển khai: Cài đặt Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của Thành phố trên hệ thống hạ tầng dùng chung của thành phố. Đào tạo sử dụng phần mềm cho các cán bộ của toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương chủ động phối hợp triển khai nội dung chỉ đạo trên. 18h, ngày 26/10/2018, UBND thành phố chỉ đạo đồng loạt đưa hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của Thành phố vào khai thác, sử dụng.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE