Tin cải cách hành chính
 
Quảng Ninh quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
12/11/18 2:21 PM

Đến nay, số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh là 1.380 thủ tục hành chính

Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân; nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; rà soát, chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước tại các trung tâm HCC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh thu hút đầu tư.

Theo báo cáo của Trung tâm PVHCC tỉnh, đến nay, số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh là 1.380 thủ tục hành chính, trong đó 888/1.003 TTHC và 90-100% số thủ tục hành chính cấp huyện đủ điều kiện thực hiện theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm”; cung cấp trên 80% dịch vụ (1.515 dịch vụ) công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại Trung tâm PVHCC cấp tỉnh đạt 98,2%, cấp huyện đạt 97,8%. Tính đến 30-10-2018, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tiếp nhận mới 62.798 hồ sơ thủ tục hành chính, có 1.612 hồ sơ năm trước chuyển sang; đã giải quyết, trả kết quả 63.256 hồ sơ đúng hạn và trước hạn (đạt 98,2%), còn lại đang trong thời gian giải quyết, có 36 hồ sơ quá hạn. Trung tâm HCC các địa phương đã tiếp nhận mới trong năm là 427.125 hồ sơ, có 7.528 hồ sơ năm trước chuyển sang; đã giải quyết và trả kết quả 425.163 hồ sơ đúng hạn và trước thời hạn (đạt 97,8%), còn lại đang trong thời gian giải quyết.

Cùng với đó, 181/186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường được đầu tư đồng bộ; đưa 237 điểm cầu trực tuyến đến cấp xã vào sử dụng. Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đứng thứ 5 toàn quốc; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 30 bậc (32/63 tỉnh, thành phố) so với năm 2016. Thời gian qua, tỉnh cũng chỉ đạo tập trung triển khai 5 dự án theo Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2017-2020 và Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Để công tác cải cách hành chính thực sự đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, đảm bảo 100% thủ tục mới ban hành được đánh giá tác động theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả 3 cấp trên địa bàn…/.


Theo Quangninh.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE