Tin cải cách hành chính
 
Bình Định: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 9 cơ quan, đơn vị, địa phương
4/17/19 4:28 PM

Một đợt kiểm tra CCHC theo kế hoạch tại Công ty Điện lực Bình Định.

Theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành, hoạt động kiểm tra theo kế hoạch sẽ được thực hiện trong quý III/2019. Có 9 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện kiểm tra theo kế hoạch, gồm UBND TX An Nhơn và các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước; các sở LĐ-TB&XH, VH&TT, GD&ĐT, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.

Nội dung kiểm tra gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Cũng theo Kế hoạch, trong quý IV/2019, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh sẽ lựa chọn 2 - 3 đơn vị để tiến hành kiểm tra đột xuất một số nội dung như: việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; chấp hành nội quy và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc sử dụng thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn hoặc có phản ánh của người dân và tổ chức…


Theo báo Bình Định


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE