Tin chi tiết
 
Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2014
3/24/14 7:00 AM

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

Địa điểm 

 

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2014

Trong nước

Nước ngoài

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ 

 

         2,007,100

        30,000

 

VỐN TRONG NƯỚC 

 

         2,007,100

        30,000

 

VỐN NƯỚC NGOÀI 

 

 

        30,000

 I

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (05 DỰ ÁN) 

 

              3,100.0

 

     1

Ngành Thông tin và truyền thông 

 

                 300.0

 

1.1

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp phép xây dựng thống nhất toàn quốc 

Hà Nội

                   300.0

 

     2

Ngành Giáo dục và đào tạo  

 

                 300.0

 

2.1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà học đa năng - Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị  

Hà Nội

                   300.0

 

     3

Ngành Thể thao 

 

                 500.0

 

3.1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà giáo dục thể chất - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

Tuy Hòa

                   250.0

 

3.2

Dự án đầu tư xây dựng Nhà giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 

Đồng Nai

                   250.0

 

     4

Ngành Quản lý Nhà nước 

 

              2,000.0

 

4.1

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở mới của Bộ Xây dựng 

Hà Nội

                2,000.0

 

 II

THỰC HIỆN DỰ ÁN (20 DỰ ÁN) 

 

             254,000

        30,000

     1

Ngành Thông tin và truyền thông (02 dự án) 

 

              5,500.0

                 -  

 

Các dự án khởi công mới năm 2014 (02 dự án)

 

 

 

 

Dự án nhóm C

 

 

 

1.1

Dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông cơ quan Bộ Xây dựng 

Hà Nội

                4,300.0

 

1.2

Dự án nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảo mật 

Hà Nội

                1,200.0

 

     2

Ngành cấp nước và xử lý nước thải (03 dự án) 

 

            11,500.0

                 -  

 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

 

Dự án nhóm C 

 

 

 

 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (01 dự án)

 

             5,900.0

 

 

Dự án nhóm C

 

 

 

2.1

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng xây dựng số 1 

Hà Nội

                5,900.0

 

 

Các dự án khởi công mới năm 2014 (02 dự án) 

 

             5,600.0

 

2.2

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 

Đồng Nai

                2,800.0

 

2.3

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải - Trường Trung cấp Xây dựng số 4 

Xuân Hòa

                2,800.0

 

     3

Ngành khoa học công nghệ (04 dự án) 

 

            25,000.0

                 -  

 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (01 dự án) 

 

             4,673.0

 

 

Dự án nhóm C 

 

 

 

3.1

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới thuộc Viện Vật liệu Xây dựng 

Hà Nội

                   4,673

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (02 dự án) 

 

           15,327.0

 

 

 Dự án nhóm C 

 

 

 

3.2

Dự án thành phần: Đầu tư tăng cường năng lực, nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm và cải tạo sửa chữa phòng làm việc - Trung tâm công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (thuộc Đề án 1511) 

Hà Nội

                   5,000

 

3.3

Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

Tuy Hòa

                 10,327

 

 

Các dự án khởi công mới năm 2014 (01 dự án) 

 

             5,000.0

 

 

Dự án nhóm C 

 

 

 

3.4

Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

Vĩnh Long

                   5,000

 

     4

Ngành giáo dục và đào tạo (07 dự án) 

 

             148,000

        30,000

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (06 dự án) 

 

         141,000.0

 

 

Dự án nhóm A (02 dự án) 

 

 

 

4.1

Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc 

Hà Nội

              50,000.0

 

4.2

 Dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức 

Đồng Nai

              17,000.0

      30,000.0

 

Dự án nhóm B (04 dự án) 

 

 

 

4.2

Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất Trường CĐXD Miền Tây giai đoạn 1 (2011-2015) 

Vĩnh Long

              17,000.0

 

4.3

Dự án đầu tư xây dựng công trình Khối lớp học- giảng đường- phòng thí nghiệm tại 48 Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, TpHCM của Trường ĐHKT TpHCM 

TPHCM

              20,000.0

 

4.4

Dự án đầu tư xây dựng Khu Giảng đường - Hiệu bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

Tuy Hòa

              25,000.0

 

4.5

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng - Trường Trung cấp Xây dựng số 4 

Vĩnh Phúc

              12,000.0

 

 

Các dự án khởi công mới năm 2014 (01 dự án) 

 

             7,000.0

 

 

Dự án nhóm C (01 dự án) 

 

 

 

3.6

Dự án đầu tư xây dựng Khu thực hành, thực tập và ứng dụng công nghệ - Trường Cao đẳng xây dựng số 2 

TP HCM

                7,000.0

 

 

Ngành Y tế (01 dự án) 

 

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

 

Dự án nhóm B (01 dự án) 

 

 

 

     5

Ngành Y tế (01 dự án)

 

            25,000.0

                 -  

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (01 dự án)

 

 

 

 

Dự án nhóm B (01 dự án) 

 

 

 

5.1

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

Phú Thọ

              25,000.0

 

     6

Ngành Thể thao (01 dự án) 

 

            10,000.0

                 -  

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

 

Dự án nhóm C (01 dự án) 

 

 

 

6.1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà thể thao đa năng - Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 

Nam Định

              10,000.0

 

     7

Ngành Xã hội (02 dự án) 

 

            14,000.0

                 -  

 

Các dự án khởi công mới năm 2014 (02 dự án) 

 

 

 

7.1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều dưỡng - Trung tâm Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn 

Hải Phòng

                8,400.0

 

7.2

Dự án Cải tạo cơ sở vật chất - Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn 

Thanh Hóa

                5,600.0

 

     8

Ngành Quản lý Nhà nước (02 dự án) 

 

            15,000.0

                 -  

 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

 

Dự án nhóm C (01 dự án) 

 

 

 

8.1

Dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục nhà làm việc cơ quan Bộ Xây dựng 

Hà Nội

                4,204.0

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

 

Dự án nhóm B (01 dự án) 

 

 

 

8.2

Dự án ĐTXD Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TpHCM 

TP HCM

              10,796.0

 

 III

ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 

1,750,000

                 -  

 

Các dự án khởi công mới năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

1

Mua căn hộ làm nhà ở công vụ của Chính phủ 

Hà Nội

               150,000

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 (01 dự án) 

 

 

 

2

Dự án ĐTXD công trình nhà Quốc hội 

Hà Nội

            1,600,000

 LIÊN KẾT WEBSITE