Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016
2/16/17 3:02 PM

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016 của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_21-VP-TV_15022017.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE