Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Nâng cao công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
3/10/17 3:49 PM

Ngày 10/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 501/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP về việc nâng cao công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_501-BXD-KHTC_10032017.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE