Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Thông báo và mời các nhà đầu tư quan tâm, mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược sau khi cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, HUD, VICEM
10/7/16 4:19 PM

Ngày 07/10/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2192/BXD-QLDN thông báo và mời các nhà đầu tư quan tâm, mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược sau khi cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, HUD, VICEM.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2192-BXD-QLDN_07102016.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE