Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
8/22/17 12:12 PM

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 865/QĐ-BXD về việc bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_865-QD-BXD_21082017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE