Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị
9/27/17 4:12 PM

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BC tai chinh hop nhat HUD.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE